Papoušek nádherný - Polytelis swainsonii

  • Výskyt: ve volné přírodě je ohrožený – zařazen do kategorie zranitelných druhů. Severní Viktorie Austrálie. U nás běžně odchováván.
  • Rozměry: 40 cm
  • Chov: snese chlad
  • Pohlavní vyspělost: 2 roky
  • Snůška: až 6 vajíček
  • Délka života: průměrně 15 let
  • Velikost kroužku: 6,5 mm

Mezi chovateli nazývaný Baraband